How to play
    Library
       World Map
       Item Weapon
       Quest Library
       Item Armor
       Monster
       Card
    Job Intro
    RO Patch
    PvP and Guild War
    RO Simulator
       Character Simulator
       Skill Simulator
       Status Simulator
 
Quest Library
  ค้นหาเควส 
เควสทำ item ทั่วๆ ไป | เควสทำ item สวมใส่ | เควสเปลี่ยนอาชีพ | เควสพิเศษ | เควสสกิล | เควสอื่นๆ | ข้อมูลเควสทั้งหมด |
 
ชื่อเควส : Ring of the Ancient Wise King [EP13.2]
ชื่อ NPC :  Schwartzvalt Mechanic
พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : 197 237
ประเภท : เควสทำ item ทั่วๆ ไป
สิ่งที่ได้รับจากเควส : Ring of the Ancient Wise King อุปกรณ์แปลภาษา

Ring of the Ancient Wise King

อุปกรณ์แปลภาษา

 

เงื่อนไข: ต้องผ่าน Quest episode 13.1 ได้แก่

 

1.    มุ่งหน้าสู่เมืองใหม่ Ash-Vacuum [Ep 13.1]

2.    ช่วยเหลือนักเดินทาง         [Ep 13.1]

3.    ตามรอย Morocc    [Ep 13.1]

4.    การทดลองของ Rumis      [Ep 13.1]

5.    ความขัดแย้งของคณะสำรวจ I และ II [Ep 13.1]

6.    Report to the Mainland    [Ep 13.1]

 

สิ่งที่ได้จาก Quest :  Ring of the Ancient Wise King

 

 

ขั้นตอนการทำ Quest

 

1. คุยกับ Schwartzvalt Mechanic (Mechanic Engineer Dorance) ที่ mid_camp พิกัด 197 237 เขาจะขอความช่วยเหลือโดยให้เราไปพบกับ Arunafeltz Linguist เพื่อตรวจสอบว่า Arunafeltz Linguist ทำการถอดรหัสเกี่ยวกับภาษาของสัตว์ในแผนที่ใหม่ๆได้ (เนื้อรื่อง)

 

 

2. เดินทางไปพบกับ Arunafeltz Linguist (Linguist Dictionary) ที่ mid_campin พิกัด 168 82

 

 

 

โดยเธอจะอธิบายและ ให้เลือกคำตอบ ข้าคือข้าไง และ ข้าคิดว่าเจ้าคงสับสนเล็กน้อย ตามลำดับ หลังจากนั้นเธอจะให้เราตามหานางฟ้าและต้นไม้ยักซึ่งอยู่นอกเมือง mid_camp แผนที่ spl_fild02 พิกัด 34 223 และ man_fild03 พิกัด  236 105

 

 

 

3. กลับมาพบกับ Arunafeltz Linguist อีกครั้ง โดยเธอจะขอให้เราเอาทุกๆคำที่คุยกับนางฟ้าและต้นไม้ยักมาบอกกับเธอ

โดยเธอจะให้หกรอกภาษของนางฟ้าก่อนดังนี้

 

RLGHLRXLA TKANTLFDMS

WJACK TNAHRDNJSDMFH

WLSGHKWND

 

และภาษาของต้อนไม้ยังดังนี้

 

TJDTMFJDNS CJFDI

TKADLFDMF QKATOS

EKDTLSDML DLFMADMS

 

หลังจากนั้นให้เลือก คุยกับเขา, พบอะไรไหม? , ถามเขาว่าเป็นไรบ้าง โดยเธอตจะไม่เข้าใจภาษาดังกล่าว แต่จะมีอยู่ 1 คนที่เธอจะแนะนำให้เราไปหา

 

 

4. เดินทางไปพบ Rune Midgarts Magician (Magician Whisper) ที่ mid_camp พิกัด 147 256 โดยเขาจะส่งสัยเราว่าเราเป็นใคร

 

 

โดยเขาจะให้เราไปหาอัญมณีให้เขา ให้เราตอบว่า ถ้าข้าจะไปช่วยเก็บให้ล่ะ?

 

5. จุดที่หนึ่งเดินทางไปยัง spl_fild02 พิกัด 27 218 เราจะพบอยู่ใกล้ๆกับนางฟ้า Half-buried Gem คลิกที่จุดนั้นแล้วขุดขึ้นมา เพื่อหาอัญมณีเม็ดที่ 1

 

 

จุดที่สองเดินทางไปยัง man_fild03 พิกัด 227 109 ใกล้ๆ กับต้นไม้ยักเพื่อหาอัญมณีเม็ดที่สอง จะเห็นเศษซากเจ้า Thief Bug ที่ขุดไม่ติดในตอนแรกด้วย >.<

 

 

*หมายเหตุ เราขุดไม่ติดจะมี Thief Bug ออกมาให้เราฆ่าให้หมดจุดดังกล่าวจึงจะโผล่ออกมาให้เราคุยใหม่

 

6. กลับมาพบกับ Rune Midgarts Magician อีกครั้งโดยเขาจะขอบคุณและให้เรานำอัญมณีเม็ดทั้งสองเม็ดไปให้กับ Arunafeltz Linguist

 

 

7. เดินทางไปพบกับ Arunafeltz Linguist โดยนำอัญมณีทั้งสองเม็ดมาให้เธอด้วย โดยเธอเองก็ไม่สามารถรวมอัญมณีทั้งสองเข้าด้วยกันได้เธอจึงให้เราไปพบกับ Schwartzvalt Mechanic

 

 

8. ไปพบ Schwartzvalt Mechanic โดยเขาเองก็ไม่สามารถส่งข้อมูลลงอัญณีได้เนื่องจากข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก เขาจะแนะนำให้เราไปพบกับนักเวทมนตร์ท่านหนึ่ง

 

 

9. เดินทางไปพบ Rune Midgarts Magician อีกครั้งเขาจะให้เราหา item Unidentified Mineral โดย item นี้สามารถหาได้ที่แผนที่ man_fild01 พิกัด 180 170  

 

 

หลังจากนำ Unidentified Mineral มาให้เขาๆก็จะทำการถ่ายข้อมูลลงใน Unidentified Mineral

 

 

10. ไปพบกับ Schwartzvalt Mechanic นำอัญมณีที่ได้ไปมอบให้แก่เขา โดยเขาจะสร้างเครื่องมือที่ใช้อ่านข้อมูลจากอัญมณีนี้ให้ โดยใช้เวลาสร้าง 1 ชั่งโมง หมายความว่าเมื่อทำการส่งอัญมณีให้ NPC แล้วให้กลับมาคุยกับเขาเพื่อรับ item Ring of wise king อีกครั้งหลังจาก 1 ชม. ค่ะ และตัวละครของท่านจะต้องมีเงินในตัวอย่างน้อย 39,900 zeny

 

 

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของ Quest ได้โดยการกด Alt+ U จะมีหน้าต่างขึ้นมาแสดงชื่อ Quest และเมื่อคลิกเข้าไปจะเป็นรายละเอียดโดยย่อ จะเห็นได้ว่า ทีมงานส่ง Quest เมื่อเวลาประมาณ 20:26 น. Quest จะระบุว่าให้มาคุยกับ NPC อีกครั้งเพื่อจบ Quest เวลา 21:26 น. ค่ะ

 

 

หลังจากที่เรากลับมาคุยกับเขาเมื่อถึงกำหนดเวลา เราจะได้รับ Ring Of Wise King 1 ea ค่ะ

 

 

Quest นี้เป็น Quest ทางผ่านของ Quest ใน EP13.2 ทุกๆ Quest ค่ะ