How to play
    Library
       World Map
       Item Weapon
       Quest Library
       Item Armor
       Monster
       Card
    Job Intro
    RO Patch
    PvP and Guild War
    RO Simulator
       Character Simulator
       Skill Simulator
       Status Simulator
 
Quest Library
  ค้นหาเควส 
เควสทำ item ทั่วๆ ไป | เควสทำ item สวมใส่ | เควสเปลี่ยนอาชีพ | เควสพิเศษ | เควสสกิล | เควสอื่นๆ | ข้อมูลเควสทั้งหมด |
 
ชื่อเควส : Job Monk
ชื่อ NPC :  A Monk
พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : prt_monk.gat
ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ
สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพเป็น Monk

 

Monk

               

เงื่อนไข :   1. ต้องเป็นอาชีพ Acolyte เท่านั้น

                2. มี Job Level ตั้งแต่ 40-50

                 3.จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน

วิธีการทำเควส :
    1. ให้เดินทางไปที่แผนที่ Prt_monk เมื่อเดินเข้ามาในแผนที่จะเจอ Tohobu ให้คุยแล้วเลือก "ข้าต้องการเป็น Monk..." เมื่อคุยเสร็จ Tohobu จะบอกให้เราไปคุยกับ หลวงพ่อ Muhae ซึ่งอยู่ในวิหารบริเวณขวาล่างของแผนที่ เมื่อคุยและยืนยันว่าเราต้องการเป็น Monk เขาจะให้เราหาของมาเพื่อยืนยัน โดยของที่ให้หาจะสุ่มจาก Item ภายในเกมส์ เมื่อได้ Item ที่ต้องการครบแล้ว ให้กลับมาคุยกับ หลวงพ่อ Muhae เขาจะให้เราไปหา Douha ซึ่งอยู่บริเวณสุสานขวาบนของแผนที่
    2. Douha จะให้เราจำบทสวด และเรียงตามให้ถูกต้อง ซึ่งอาจต้องจดไว้เพื่อความถูกต้อง
    3. จากนั้นไปหา Puhae ซึ่งซ่อนอยู่บริเวณซ้ายล่างของแผนที่ คุยกับเค้าโดยเลือก
      "ข้ามาที่นี่  ตามคำแนะนำของ Monk Douha"
      "ข้าจดจำคำสั่งสอน"
      "เขาเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนเลือดของข้าไปสู่ขั้นแรก"
 เมื่อคุยเสร็จเค้าจะให้เราเลือกระหว่าง "เก็บเห็ด" กับ "วิ่งมาราธอน" ซึ่งตรงนี้จะไม่มีผลอะไรต่อการทดสอบ
    4. ไปคุยกับหัวหน้ายาม Chorip บริเวณกลางแผนที่ แล้วเข้าไปในวิหารที่เขาเฝ้าอยู่ เพื่อไปคุยกับ Bashyu ซึ่งยืนอยู่กลางห้อง เขาจะให้เราเลือกการทดสอบซึ่งเราสามารถเปลี่ยนการทดสอบได้ถ้าเราต้องการ
        4.1 เลือกเก็บเห็ด จะเหมือนกับการเก็บเห็ดของ Thief ซึ่งต้องเก็บเห็ดให้ได้จำนวนที่ NPC จะบอกว่าเพียงพอแล้วจึงจะผ่าน โดยจะมีเห็ด 2 ชนิด คะแนนจะต่างกัน
        4.2 วิ่งมาราธอน จะเป็นการวิ่งตามฉากลักษณะ 4 เหลี่ยมคล้ายกับการวิ่งของ Swordman โดยที่จะมีกับดักต่างๆ ต้องคอยระวังให้ดี ให้เราวิ่งจนกว่า NPC จะให้ผ่าน
 เมื่อเราผ่านการทดสอบนี้เราจะถูกวาร์ปมาบริเวณหน้าวิหาร ให้เรากลับเข้าไปคุยกับ Bashyu เขาจะให้เราเข้าไปหา Taomoon บริเวณในสุดของวิหาร
    5. Taomoon จะยืนอยู่บริเวณในแสงกลางห้อง เขาจะให้เราทดสอบโดยการคุยกับ NPC ตัวใดตัวนึงก็ได้ ซึ่งด่านนี้จะเป็นการให้เราเดินภายในห้องที่มีลักษณะเป็นพื้นวงกตที่มองไม่เห็น ซึ่งจะมีพื้นที่เป็นกับดักอยู่เมื่อเหยียบแล้วจะมี Monster จำนวนนึงเกิด ให้พยายามเดินไปจนถึงประตูทางด้านขวาของห้อง
    6. เมื่อเราผ่านห้องวงกตให้กลับไปหา Taomoon เขาจะให้ Green Potion เรามา 1 ขวด ให้เรากลับไปหา หลวงพ่อ Muhae ก่อนที่เราจะคุยกับหลวงพ่อให้เรากดใช้ Green Potion ก่อนจึงค่อยคุย เขาจะให้เราปฏิญาณตนก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพซึ่งเราจะต้องตอบให้ถูกหมดจึงจะผ่าน       

     เมื่อปฏิญาณเสร็จเราก็จะได้เปลี่ยนอาชีพเป็น Monk  พร้อมอาวุธที่ได้ตาม Job Level โดยที่ ถ้า Job 50 จะได้รับ Knuckle Duster[3] ส่วนถ้า Job level ต่ำกว่า 50 จะได้รับ Waghnak[3] มาแทน

 

 

 

     เริ่มแรกให้เดินทางไปยังแผนที่ Prt_monk ก่อนซึ่งแผนที่ดังกล่าวจะอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของ Prontera เมื่อเข้ามาถึงจะเจอ NPC ที่ชื่อ  Tohobu [A Monk]  เมื่อคุยเค้าจะถามอะไรบางอย่างให้ตอบไปตามจริง เมื่อคุยเสร็จ Tohobu จะบอกให้เราไปคุยกับ หลวงพ่อ Muhae ซึ่งอยู่ในวิหารบริเวณขวาล่างของแผนที่

 

 

     เมื่อคุยกับ หลวงพ่อ Muhae เค้าจะทดสอบเราโดยการให้เราไปหา Item มาให้โดย Item จะเป็นแบบสุ่ม ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 7 ชุด ตามนี้

          1. ชุดที่ 1    Porcupine Quill  5 ea      หาได้จาก       Caramel

                         Cobweb           20 ea     หาได้จาก   Argos

                            Bug Leg            10 ea     หาได้จาก    Argiope , Argos

          2. ชุดที่ 2     Stem                30 ea     หาได้จาก      Green Plant ,    Mandragora

                            Jellopy               5 ea     หาได้จาก       Drops ,  Poring

                            Worm Peeling   10 ea     หาได้จาก   Andre ,  Kukre

          3. ชุดที่ 3      Sticky Mucus      5 ea     หาได้จาก    Poporing

                             Earthworm Peeling    10 ea     หาได้จาก    Hode

                              Green Herb       20 ea     หาได้จาก    Green Plant

          4. ชุดที่ 4       Yoyo Tail           20 ea     หาได้จาก     Yoyo

                              Iron Ore             5 ea     หาได้จาก   Chonchon ,  Zerom

                             Blue Herb            3 ea     หาได้จาก    Blue Plant

          5. ชุดที่ 5      Solid Shell           5 ea     หาได้จาก  Steel Chonchon

                             Shell                 20 ea     หาได้จาก  Chonchon

                              Zargon               5 ea     หาได้จาก  Kobold , หาซื้อได้ที่ NPC เมือง Geffen พิกัด 46 , 88

          6. ชุดที่ 6       Cyfar                   5 ea     หาได้จาก   Orc Lady

                             White Herb          10 ea     หาได้จาก  White Plant

                             Yellow Herb         10 ea     หาได้จาก  Yellow Plant

          7. ชุดที่ 7  มี Tooth of Bat 10 ea ,Bear’s Footskin 5 ea ,Poison Spore 20 ea    

เมื่อเรานำ Item มาให้ NPC ครบ หลวงพ่อ Muhae เขาจะให้เราไปหา Douha ซึ่งอยู่บริเวณสุสานขวาบนของแผนที่

 

 

Douha จะให้เราจำบทสวด และเรียงตามให้ถูกต้อง ซึ่งอาจต้องจดไว้เพื่อความถูกต้อง

เมื่อเรียงบทสวดเรียบร้อย Douha จะให้เราไปหา Sir . [Puhae] ที่บริเวณมุมล่างซ้ายของแผนที่

 

จากนั้นไปหา Puhae ซึ่งซ่อนอยู่บริเวณซ้ายล่างของแผนที่ คุยกับเค้าโดยเลือก
      "ข้ามาที่นี่  ตามคำแนะนำของ Monk Douha"
      "ข้าจดจำคำสั่งสอน"
      "เขาเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนเลือดของข้าไปสู่ขั้นแรก"

 

     เมื่อคุยเสร็จเค้าจะให้เราเลือกระหว่าง "เก็บเห็ด" กับ "วิ่งมาราธอน" ซึ่งตรงนี้จะไม่มีผลอะไรต่อการทดสอบ

 

 

 

     ไปคุยกับหัวหน้ายาม Chorip บริเวณกลางแผนที่ แล้วเข้าไปในวิหารที่เขาเฝ้าอยู่ เพื่อไปคุยกับ Bashyu ซึ่งยืนอยู่กลางห้อง เขาจะให้เราเลือกการทดสอบซึ่งเราสามารถเปลี่ยนการทดสอบได้ถ้าเราต้องการ

 

 

 

     เลือกเก็บเห็ด จะเหมือนกับการเก็บเห็ดของ Thief ซึ่งต้องเก็บเห็ดให้ได้จำนวนที่ NPC จะบอกว่าเพียงพอแล้วจึงจะผ่าน โดยจะมีเห็ด 2 ชนิด คะแนนจะต่างกัน

 

 

 

 

 

     วิ่งมาราธอน จะเป็นการวิ่งตามฉากลักษณะ 4 เหลี่ยมคล้ายกับการวิ่งของ Swordman โดยที่จะมีกับดักต่างๆ ต้องคอยระวังให้ดี ให้เราวิ่งจนกว่า NPC จะให้ผ่าน

 

     เมื่อเราผ่านการทดสอบเราจะถูกวาร์ปมาบริเวณหน้าวิหาร  ให้เราเข้าไปหา Taomoon บริเวณในสุดของวิหาร

 

     Taomoon จะยืนอยู่บริเวณในแสงกลางห้อง เขาจะให้เราทดสอบโดยการคุยกับ NPC ตัวใดตัวนึงก็ได้

 

 

 

     ซึ่งด่านนี้จะเป็นการให้เราเดินภายในห้องที่มีลักษณะเป็นพื้นวงกตที่มองไม่เห็น ซึ่งจะมีพื้นที่เป็นกับดักอยู่เมื่อเหยียบแล้วจะมี Monster จำนวนนึงเกิด ให้พยายามเดินไปจนถึงประตูทางด้านขวาของห้อง

 

 

 เมื่อเราผ่านห้องวงกตให้กลับไปหา Taomoon เขาจะให้ Green Potion เรามา 1 ขวดจากนั้นให้เรากินซะ

 

 

     ให้เรากลับไปหา หลวงพ่อ Muhae ก่อนที่เราจะคุยกับหลวงพ่อให้เรากดใช้ Green Potion ก่อนจึงค่อยคุย เขาจะให้เราปฏิญาณตนก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพซึ่งเราจะต้องตอบให้ถูกหมดจึงจะผ่าน โดยตอบตามนี้
      -เจ้าจะอุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าหรือไม่?                                                   -แน่นอน
      -เจ้าจะนำพรสวรรค์ของเจ้ามาใช้เพื่อตนเองหรือเปล่า?                             -ไม่
      -ท่านจะลังเลในการตัดสินลงโทษผู้ที่ขัดคำสั่งพระเจ้าหรือไม่?                    -ไม่
      -ท่านพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อจู่โจมพวกที่ขัดคำสั่งพระเจ้าและพลีกายเพื่อภารกิจนี้หรือไม่?     -แน่นอน
      -เจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นในการเป็นผู้นำเหล่ามอนสเตอร์หรือไม่?                   -ไม่
      -เจ้าจะพูดกับผู้คนปกติเช่นเดียวกับผู้คนในสนามรบหรือเปล่า?                   -ไม่
      -เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้ลงทัณฑ์แทนพระเจ้าและสละชีพเพื่อพระเจ้าหรือไม่?      -ใช่
      -ท้ายสุดนี้  เจ้าจะสาบานต่อสิ่งที่เจ้ารับรู้มาทั้งหมดหรือไม่?                       -ข้าสาบาน

 

 

     เมื่อปฏิญาณเสร็จเราก็จะได้เปลี่ยนอาชีพเป็น Monk พร้อมอาวุธตาม Job Level โดยที่ ถ้า Job 50 จะได้รับ Knuckle Dusters[3] ส่วนถ้า Job level ต่ำกว่า 50 จะได้รับ Waghnak[3] มาแทน