How to play
    Library
       World Map
       Item Weapon
       Quest Library
       Item Armor
       Monster
       Card
    Job Intro
    RO Patch
    PvP and Guild War
    RO Simulator
       Character Simulator
       Skill Simulator
       Status Simulator
 
Quest Library
  ค้นหาเควส 
เควสทำ item ทั่วๆ ไป | เควสทำ item สวมใส่ | เควสเปลี่ยนอาชีพ | เควสพิเศษ | เควสสกิล | เควสอื่นๆ | ข้อมูลเควสทั้งหมด |
 
ชื่อเควส : Job Priest
ชื่อ NPC :  High Priest
พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : prt_church.gat
ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ
สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพเป็น Priest

                   

Priest

                                                         

 

งื่อนไข   1. ต้องเป็นอาชีพ Acolyte เท่านั้น

                2. มี Job Level ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป และอัพ Skill จนหมดแล้ว

วิธีการทำเควส :
      1. เดินทางไปหา Tomas Bishop ซึ่งอยู่ห้องทางด้านซ้ายมือภายในโบสถ์ (พิกัดหน้าโบสถ์ prontera 234,314) (พิกัด NPC prt_church 15,38) แล้วบาทหลวงจะให้เราเดินทางไปแสวงบุญกับ ผู้บำเพ็ญตนทั้ง 3 คนซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ต้องไปคุยตอนเปลี่ยนอาชีพ Acolyte เพียงแต่ต้องคุยครบทั้ง 3 คน
      2. พอครบทั้ง 3 คนแล้ว ให้กลับไปหา บาทหลวง Tomas Bishop ในโบสถ์ก็จะผ่านการทดสอบแรก   (ถ้าเป็น Acolyte Job 50 จะผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไปได้เลย)
      3. ต่อไปบาทหลวงจะส่งเราเข้าไปในห้องทดสอบจิตใจ 3 ห้อง
      -ห้องแรก จะมี Zombie มากมาย กำจัดให้หมดจึงจะผ่าน
      -ห้องที่สอง จะพบกับบรรดา Monster ทั้งหลาย เก่งกาจระดับ MVP ก็มี ^^’ โดย Monster เหล่านี้จะยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนต่างๆ มาโดยให้เราปฏิเสธสิ่งที่เหล่า Monster เสนอมา ก็จะผ่านได้ไม่ยากเท่าไหร่
      -ห้องสุดท้ายจะพบฝูง Mummy ให้รีบวิ่งไปยังปลายทางก็จะพบทางออก
      4.  ให้ไปคุยกับ แม่ชี Sesil ซึ่งแม่ชีจะให้เราตอบคำถาม
โดยที่คำถามมีดังนี้
           -ท่านจะรับใช้พระเจ้าไปชั่วชีวิตไหม?
              -แน่นอน
      -ท่านจะใช้ skill เพียงเพื่อตัวท่านเองหรือไม่?
              -ไม่ 
      -ท่านจะใช้ skill ของท่านเพื่อผู้ที่เผชิญอันตรายในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดหรือไม่?
              -ใช่
      -ท่านจะช่วยเหลือผู้อื่น และเสียสละเพื่อผู้อื่นไหม?
              -ใช่
      -ท่านจะพูดคำพูดเหมือนเดิมในเมืองหรือหมู่บ้านไหม?
              -ไม่
      -ท่านจะช่วยเหลือผู้อื่นในการล่าโดยการลากสัตว์ประหลาดไปให้พวกเขาไหม?
              -ไม่
      -ท่านจะอยู่และตายตามพระผู้เป็นเจ้าไหม?
              -ใช่
      -ข้าได้ยินคำสาบานตนของท่านแล้ว ท้ายที่สุด ท่านต้องรักษาสัญญาที่มอบไว้กับข้า
              -ข้าสาบาน

      เมื่อเราตอบคำถามผ่าน แม่ชี จะให้กลับไปคุยกับ บาทหลวง Tomas Bishop ก็จะผ่านการทดสอบทั้งหมดและได้เปลี่ยนอาชีพเป็น Priest

     เมื่อมี Job Level ของอาชีพ Acolyte อยู่ระหว่าง 40-50 แล้วถ้าต้องการเปลี่ยนอาชีพเป็น Priest ให้เดินทางไปที่โบสถ์ภายในเมือง Prontera บริเวณมุมขวามือบนให้เข้าไปภายในโบสถ์บริเวณห้องทางซ้ายมือ

 

     เมื่อเดินเข้ามาจะพบ NPC ที่ชื่อ High Priest [Tomas Bishop] ให้ทำการพูดคุยกับ NPC ตัวดังกล่าว

 

 

 

     ให้เลือกที่

      -ข้ามาที่นี่เพื่อเป็น Priest

และ 
      - ใช่ ข้าต้องการทดสอบเดี๋ยวนี้

     ถ้าเรามี Job Level อยู่ระหว่าง 40-49 จะต้องทำการไปแสวงบุญกับผู้บำเพ็ญตนทั้ง 3 ท่าน ซึ่งผู้บำเพ็ญตนทั้ง 3 จะอยู่ตามพิกัดดังรูป

 

                       

          - คนแรก บาทหลวง Rubalkabara อยู่บริเวณ  [Prt_fild03 365,255]

          - คนที่สอง แม่ชี Marthilda อยู่บริเวณ  [Moc_fild07 41,355]

          - คนสุดท้าย บาทหลวง Yosuke อยู่บริเวณ  [Prt_fild00 208,218]

 

     สำหรับผู้ที่มี Job Level 50 จะผ่านขั้นตอนแรกคือการไปแสวงบุญกับผู้บำเพ็ญตนทั้ง 3 ไปได้เลย

 

 

     ต่อไปบาทหลวงจะส่งเราเข้าไปในห้องทดสอบจิตใจ 3 ห้อง

 

 

 

     ห้องแรก จะมี Zombie มากมาย กำจัดให้หมดจึงจะผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ห้องที่สอง จะพบกับบรรดา Monster ระดับ MVP ทั้งหลาย โดย Monster เหล่านี้จะยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนต่างๆ มาโดยให้เราปฏิเสธสิ่งที่เหล่า Monster เสนอมา ก็จะผ่านได้ไม่ยากเท่าไหร่

 

 

     ห้องสุดท้ายจะพบฝูง Mummy ให้รีบวิ่งไปยังปลายทางก็จะพบทางออก

 

 

     เมื่อผ่านการทดสอบทั้งหมดเราจะถูกส่งกลับมาหา High Priest แล้ว High Priest จะให้เราไปคุยกับ แม่ชี Sesil ซึ่งอยู่บริเวณประตูทางเข้าห้อง

 

     ให้ไปคุยกับ แม่ชี Sesil ซึ่งแม่ชีจะให้เราตอบคำถาม
โดยที่คำถามมีดังนี้
      -ท่านจะรับใช้พระเจ้าไปชั่วชีวิตไหม?
              -แน่นอน
      -ท่านจะใช้ skill เพียงเพื่อตัวท่านเองหรือไม่?
              -ไม่ 
      -ท่านจะใช้ skill ของท่านเพื่อผู้ที่เผชิญอันตรายในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดหรือไม่?
              -ใช่
      -ท่านจะช่วยเหลือผู้อื่น และเสียสละเพื่อผู้อื่นไหม?
              -ใช่
      -ท่านจะพูดคำพูดเหมือนเดิมในเมืองหรือหมู่บ้านไหม?
              -ไม่
      -ท่านจะช่วยเหลือผู้อื่นในการล่าโดยการลากสัตว์ประหลาดไปให้พวกเขาไหม?
              -ไม่
      -ท่านจะอยู่และตายตามพระผู้เป็นเจ้าไหม?
              -ใช่
      -ข้าได้ยินคำสาบานตนของท่านแล้ว ท้ายที่สุด ท่านต้องรักษาสัญญาที่มอบไว้กับข้า
              -ข้าสาบาน

เมื่อเราตอบคำถามผ่าน แล้วให้กลับไปคุยกับ บาทหลวง Tomas Bishop

 

 

     เมื่อเรากลับไปคุยกับ Tomas Bishop อีกครั้งเราก็จะได้เปลี่ยนอาชีพเป็น Priest สมใจอยาก และ จะมอบหนังสือมาให้เรา 1 เล่ม ด้วย

           การได้หนังสือจะอยู่ที่ Job Lv. ถ้า 40-49 จะได้ Book  [3] แต่ถ้าเป็น Job Lv. 50 จะได้รับ Bible [2]