Valkyrian Armor[1]
Valkyrian Armor[1] Valkyrian Armor[1]
พลังโจมตี
-
Slot
1

ระยะโจมตี

-
น้ำหนัก
280
คุณสมบัติ
-
Location.
-
อาชีพ
Every Job except Novice Class
Lv.ที่ต้องการ
0
ประเภท
Armor
Lv.อาวุธ
1
ราคา
0
Property
-
การอัพเกรด
ได้
การพัง
-